Bulgarisch/Български Deutsch/Немски

Ресурси

Библиотечният фонд се предоставя и допълва чрез редовни доставки от Федералното министерство за Европа, интеграция и външни работи на Република Австрия и понастоящем включва около 5200 тома, като акцентът е върху темите европейска интеграция и история, култура, наука, литература, изкуство, политика на Австрия, история на Европа и света, както и Европейска интеграция и балканистика. Част от фонда е представена в Интернет-каталог (https://cat-oebibli.uni-ruse.bg/), свързан към електронната библиотечна мрежа на Русенски университет, и този процес продължава. Към библиотечния фонд принадлежат също около 400 бр. други информационни носители /касети, CD, DVD/.

Health