Bulgarisch/Български Deutsch/Немски

Правила

1.Общи положения

1.1. Австрийската библиотека предоставя безплатно за ползване всички свои фондове и услуги.
1.2. Фондовете се ползват на място или чрез книгозаемане.
1.3. Не се допуска ползването на мобилни телефони от читателите на територията на библиотеката.
1.4. Читателите са задължени да пазят тишина. При недопустимо поведение те не се обслужват и се лишават от правото на достъп до ресурсите за един месец. При повторно нарушение правото на достъп се отнема безсрочно.

2. Регистриране

2.1. При регистриране в Австрийската библиотека се издава читателска карта.
2.2. За записване са необходими:

 • документ за самоличност (лична карта, студентска книжка)
 • снимка
 • 2.3. Читателската карта се заверява веднъж годишно.

  3. Обслужване на читатели

  3.1. Читателите могат да ползват фондовете и услугите на библиотеката след представяне на редовно заверена читателска карта.
  3.2. Част от изданията се ползват само на място, а част от фондовете се предоставят за ползване чрез книгозаемане за дома.
  3.3. Читателят може да заеме не повече от 3 книги.
  3.4. Срокът за ползване на заетата литература е 1 месец. Заетите книги могат да се презаписват за същия срок.
  3.5. Собствени книги или други библиотечни документи се обявяват при влизане в библиотеката.

  Health